Denstal

Denstal Oy:n tärkeimpänä lähtökohtana on tarjota suun terveydenhoitohenkilöstölle laadukasta, ajankohtaista ja kiinnostavaa ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta kattavasti ympäri Suomea.

 

Koulutusten tarkoituksena on lisätä osallistujien tiedollisia ja taidolllisia valmiuksia toimia nopeasti muuttuvassa terveyden- ja sosiaalihuollon kentässä. 

 

Koulutuksiin ilmoittaudutaan tapahtumakalenterin kautta: