Apurahat ja erityispätevyydet


Apurahat

STAL myöntää jäsenilleen apurahoja suun terveydenhoitotyön tutkimukseen, ammatin kehittämiseen, viestintään ja julkaisutoimintaan, Pro gradu -tutkielmien ja seminaarien kustannuksiin. Apurahaa voidaan myöntää myös kansainvälisiin osallistumisiin esim. opintomatkoihin tai kongresseihin.
Apurahojen hakuaika on kunkin vuoden toukokuun loppuun mennessä ja haku tapahtuu STATUS -palvelun kautta.

Erityispätevyydet

Erityispätevyysjärjestelmä on Tehyn ja Tehyn yhteistyöjäsenjärjestöjen ylläpitämä järjestelmä, jonka tavoitteena on tukea ammatillista kehittymistä ja urakehitystä ottamalla huomioon myös työssä hankitun kokemuksen ja osaamisen.
 
Yleistä erityispätevyyshakemusten arvioinnissa


Arvioitavia osaamisalueita ovat mm.
 
  • Koulutus: tutkinnot, kurssit, lisäopinnot
  • Työkokemus: haettavan erikoisalueen osaamisen arviointi
  • Muu erityispätevyyteen liittyvä toiminta


STAL:N ERITYISPÄTEVYYDET


Terveydenedistämisen erityispätevyys
Erityisosaaminen voi olla mm. lasten, nuorten ja perheiden terveydenedistäminen tai aikuisväestön terveydenedistäminen riippuen hakijan erityisosaamisesta.
 
Kliininen erityispätevyys
Erityisosaaminen voi olla mm. kariologinen terveydenedistäminen, oikomishoito tai parodontologinen terveydenedistäminen riippuen hakijan erityisosaamisesta.
 
Työympäristöasiantuntijan erityispätevyys
Erityisosaaminen voi olla mm. hygienia, ergonomia, säteilysuojelu tai työhyvinvointi riippuen hakijan erityisosaamisesta.


STAL:n myöntämän erityispätevyyden tavoitteena on
  • tukea ja motivoida jäsenten ammatillista kehittymistä ja urakehitystä ottamalla huomioon sekä koulutuksen avulla että työssä hankittu kokemus ja osaaminen
  • nostaa esille erityisosaaminen, työn monipuolisuus ja vaihtelevuus
  • luoda jäsenille mahdollisuuksia syventää ja laajentaa osaamistaan oman kiinnostuksensa ja työelämän tarpeiden puitteissa
  • edistää erityispätevyyttä tarjoamalla vaihtoehtoisia väyliä saavuttaa erityispätevyys koulutuksen, työkokemuksen ja muun toiminnan alueella
  • ohjata ammattikunnan jäseniä hankkimaan työelämässä ja palvelujärjestelmissä tarvittavaa osaamista
  • edesauttaa ammattien kehittymistä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla
 

Erityispätevyydet tehyläisissä ammattiryhmissä -opas

Erityispatevyydet_tehylaisissa_ammattiryhmissa_netti (pdf) (294.3 KB)

Erityispätevyyksien pistetaulukko


Denstal tarjoaa suun terveydenhoitohenkilöstölle laadukasta lisä- ja täydennyskoulutusta.

Tutustu koulutuksiin