Miksi STAL-jäsenyys?


STAL ry:n jäsenenä pysyt mukana kliinisen suun terveydenhoitotyön ja alaan liittyvien uusien käytäntöjen kehityksessä, tapaat kollegoita ja virkistäydyt, sekä liiton kautta voit olla mukana vaikuttamassa ammatillisiin asioihin.

STAL ry:n jäsenenä tuet STAL:n työtä suun terveydenhuollon hoitohenkilöstön puolestapuhujana. STAL:n jäsenenä olet oikeutettu moniin jäsenetuihin, joihin voit tutustua tästä linkistä


suuressa joukossa on aina enemmän voimaa vaikuttaa!

Miten liitytään?

STAL ry:n liitytään liittymislomakkeen kautta. Liittyessäsi STAL ry:n jäseneksi, liityt samalla myös joko paikallisyhdistyksen jäseneksi tai suoraksi jäseneksi. Liittymisesi jälkeen saat noin kahden viikon kuluttua tervetuloa-kirjeen, jossa ilmoitetaan uusi jäsennumerosi sekä annetaan muuta hyödyllistä tietoa liitosta. STAL ry:n voi liittyä kaikki suuhygienistit ja nimikesuojatut hammashoitajat, joita kutsutaan liitossamme varsinaisiksi jäseniksi. STAL ry:n voi liittyä myös suuhygienistiopiskelijat ja lähihoitajaopiskelijat. Opiskelijajäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksuista (myös jatko-opiskelijat). Jäsenyys jatkuu kuitenkin opiskelijajäsenyyden päätyttyä varsinaisena jäsenyytenä ilman erillistä ilmoitusta. STAL jäsenyydestä eroaminen tehdään kirjallisella ilmoituksella STAL ry:n toimistoon (sähköposti). 


Miksi maksan jäsenmaksua?

STAL ry:n jäsenmaksu on edullinen. Jäsenmaksun maksamisella annetaan STAL ry:lle vaikuttamismahdollisuus juuri suun terveydenhuollon ammatillisten asioiden hoitamiseen. Jäsenmaksua vastaan saat myös monia konkreettisia etuja. Konkreettinen hyöty on myös jäsenpalvelu, jolloin et jää koskaan yksin. Saat aina apua työelämässä askarruttaviin ammatillisiin asioihin olemalla yhteydessä STAL:iin.

Työelämässä on myös paljon asioita, joita rahalla ei voida mitata. STAL ry tuo suun terveydenhuollon hoitohenkilöstön näkökulman erilaisiin lausuntoihin, kannanottoihin, työryhmiin ja liittoyhteistyöhön. Yksin voimme pyytää, yhdessä voimme vaatia, joten jokainen jäsen lisää ammattiliiton painoarvoa neuvottelupöydissä ja yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa. STAL tekee tiivistä yhteistyötä Tehyn kanssa ja toivommekin, että kaikki STAL:n jäsenet kuuluisivat myös Tehyyn. Tehy on liitto, joka huolehtii STAL ry:n jäsenten taloudellisesta edunvalvonnasta (mm. työsopimus, palkkaus).   


michelangelo-71282

Miten voin itse vaikuttaa?

Voit vaikuttaa alamme ammatilliseen kehitykseen olemalla aktiivinen STAL ry:n toiminnassa; osallistumalla esimerkiksi oman ammatillisen liittosi toimintaan, paikallisyhdistyksen toimintaan, pyrkimällä paikallisyhdistysten hallitukseen ja sitä kautta STAL ry:n hallitukseen. Voit myös vaikuttaa osallistumalla jaostojen toimintaan sekä käymällä aktiivista ja vuorovaikutteista keskustelua suun terveydenhoidon asioista muiden toimijoiden kanssa. Mieltä askarruttavissa kysymyksissä voit aina olla yhteydessä STAL:iin!  


Miksi minun kannattaa kuulua ammattiliittoon?

Kun töissä menee kaikki hyvin, harvoin tulee ajatelleeksi ammattiliittojen tarpeellisuutta. Huomisesta ei kuitenkaan koskaan tiedä ja muuttuvat työmarkkinat sosiaali- ja terveysalalla tuovat suuria haasteita työntekijöille ja siksi ammattiliittoon kuuluminen on erittäin suositeltavaa. Yksittäinen jäsen ei välttämättä edes huomaa, että STAL ja Tehy hoitavat asioita laajemmissa yhteyksissä esim. mm. vaikuttamalla työlainsäädäntöön, sosiaali- ja terveysalan lakiuudistuksiin ja sosiaalisiin etuihin. Saman ammattikunnan järjestäytymisestä saadaan vakautta antava tekijä työelämään. Saman alan ammattilaisten kannattaa kuulua saman liiton alle, jolloin suuressa joukossa on enemmän voimaa vaikuttaa!