Erityispätevyys

Erityispätevyysjärjestelmä on Tehyn ja Tehyn yhteistyöjäsenjärjestöjen ylläpitämä järjestelmä, jonka tavoitteena on tukea ammatillista kehittymistä ja urakehitystä ottamalla huomioon myös työssä hankitun kokemuksen ja osaamisen.

 

Yleistä erityispätevyyshakemusten arvioinnissa


Arvioitavia osaamisalueita ovat mm.
 

–  Koulutus: tutkinnot, kurssit, lisäopinnot

–  Työkokemus: haettavan erikoisalueen osaamisen arviointi

–  Muu erityispätevyyteen liittyvä toimintaSTAL:N ERITYISPÄTEVYYDET


Terveydenedistämisen erityispätevyys
Erityisosaaminen voi olla mm. lasten, nuorten ja perheiden terveydenedistäminen tai aikuisväestön terveydenedistäminen riippuen hakijan erityisosaamisesta.
 

Kliininen erityispätevyys
Erityisosaaminen voi olla mm. kariologinen terveydenedistäminen, oikomishoito tai parodontologinen terveydenedistäminen riippuen hakijan erityisosaamisesta.
 

Työympäristöasiantuntijan erityispätevyys
Erityisosaaminen voi olla mm. hygienia, ergonomia, säteilysuojelu tai työhyvinvointi riippuen hakijan erityisosaamisesta.STAL:n myöntämän erityispätevyyden tavoitteena on

• tukea ja motivoida jäsenten ammatillista kehittymistä ja urakehitystä ottamalla huomioon sekä koulutuksen avulla että työssä hankittu kokemus ja osaaminen
• nostaa esille erityisosaaminen, työn monipuolisuus ja vaihtelevuus
• luoda jäsenille mahdollisuuksia syventää ja laajentaa osaamistaan oman kiinnostuksensa ja työelämän tarpeiden puitteissa
• edistää erityispätevyyttä tarjoamalla vaihtoehtoisia väyliä saavuttaa erityispätevyys koulutuksen, työkokemuksen ja muun toiminnan alueella
• ohjata ammattikunnan jäseniä hankkimaan työelämässä ja palvelujärjestelmissä tarvittavaa osaamista
• edesauttaa ammattien kehittymistä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla

 

Erityispätevyyden hakeminen


Erityispätevyyksiä haetaan STATUS-palvelun kautta.

STAL:n erityispätevyyshakemukset tulee toimittaa kunkin vuoden toukokuun loppuun mennessä. Päätös erityispätevyydestä tehdään syyskuun loppuun mennessä.

Erityispätevyyshakemuksen hinta on 120,00 euroa.

Lisätietoja toimisto@stal.fi tai (09) 5422 7531.

 

 


JOHTAMISEN ERITYISPÄTEVYYS

Tehyn ja yhteistyöjäsenjärjestöjen myöntämä johtamisen erityispätevyys

Tehy ja sen yhteistyöjäsenjärjestöt ovat laatineet yhdessä johtamisen erityispätevyysjärjestelmän. Johtamisen erityispätevyyden tarkoituksena on tukea ja vahvistaa johtamista sekä auttaa työnantajia tunnistamaan nyt ja tulevaisuudessa tarvittavaa johtamisosaamista. Erityispätevyyden tunnustuksen saanut henkilö voi hyödyntää sitä oman urakehityksensä suunnitteluun, työtehtävien vaativuuden näkyväksi tekemiseen ja positiivisen palkkakehityksen perusteeksi.

 

Johtamisen erityispätevyyttä haet ammatillisella portfoliolla. Voit laatia portfoliosi käyttämällä yleisesti saatavilla olevia portfolio-malleja.  Hakuaika on 9.-23.10.2017. Toimita hakemuksesi liitteineen osoitteeseen: jerp@tehy.fi . Hakemuksia ei palauteta. Yksityiskohtaiseen hakuohjeeseen pääset tästä linkistä. Lisätietoja www.tehy.fi/jerp. Lisäksi voit kysyä johtamisen erityispätevyysjärjestelmästä  lähettämällä viestiä osoitteeseen: jerp@tehy.fi 

Huom. ks. myös julkaisu  Erityispätevyydet tehyläisissä ammattiryhmissä.

Huomioitahan, että johtamisen erityispätevyyden hakeminen on maksullista (hinnat lisäohjeissa).

 

 

 

Takaisin etusivulle