Suun terveydenhoidon ammattiliitto STAL ry

Suun terveydenhoidon ammattiliitto STAL ry on koulutettujen hammashoitajien ja suuhygienistien ammatillinen edunvalvoja, joka toimii Tehyn yhteistyöjäsenjärjestönä. STAL ry:n tavoitteena on varmistaa molempien ammattiryhmien ammatillinen edunvalvonta. STAL ry on Suomen suurin suun terveydenhuollon hoitohenkilöstön ammattiliitto. 

STAL ry tekee tiivistä yhteistyötä Tehyn kanssa. Kuulumalla sekä Suun terveydenhoidon ammattiliittoon että Tehyyn saat parhaan mahdollisen taloudellisen ja ammatillisen edunvalvonnan kokonaisuuden. STAL ry:n ja Tehyn jäsenenä kaikkia palkkauksiin ja työsopimuksiin liittyviä asioita hoitaa Tehy.  

Työttömyysturvaan liittyviä asioita hoitaa Terveydenhuoltoalan työttömyyskassa

STAL ry on mukana valtakunnallisessa vaikuttamisessa suun terveydenhuollon asiantuntijana eri työ- ja sidosryhmissä. Näitä ovat mm. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL), Sosiaali- ja terveysministeriö (STM), Kansaneläkelaitos (Kela), Suomen Hammaslääkäriliitto ry ja Terveysalan verkosto. STAL ry on mukana myös monissa projekteissa ja tekee yhteistyötä eri organisaatioiden ja järjestöjen kanssa. 

Hallitus 

Suun terveydenhoidon ammattiliittoa johtaa jäsenistön valitsema puheenjohtaja ja hallitus, jotka valitaan joka toinen vuosi liittokokouksessa. Hallituksen yhteystiedot näet Yhteystiedot -sivulta. 

Suuhygienistit ja hammashoitajat


Suun terveydenhoidon ammattiliitto muodostuu kahdesta eri ammattiryhmästä: suuhygienisteistä ja hammashoitajista. STAL ry muodostuu siis myös kahdesta ammatillisesta liitosta:

Suuhygienistiliitto STAL ry, johon kuuluu valtaosa Suomessa toimivista suuhygienisteistä ja alan opiskelijoista

Hammashoitajaliitto STAL ry on Suomen ainoa hammashoitajia ja suun terveydenhoitoalalla toimivia lähihoitajia sekä opiskelijoita edustava ammatillinen liitto