Hammashoitaja

Hammashoitaja tai lähihoitaja, joka on suuntautunut suun terveydenhuoltoon, työskentelee perus- tai erikoissairaanhoidossa joko julkisissa tai yksityisissä terveydenhuoltopalveluissa. Hammashoitaja voi työskennellä myös hoitolaitoksissa tai alan tuotteita markkinoivissa yrityksissä tai yksityisyrittäjinä. Hammashoitajan työn tavoitteena on väestön suun terveydentilan kohentaminen sekä suun sairauksien vähentäminen ja parantaminen. 
Hammashoitaja toimii työssään tiiviisti hammaslääkärin työparina. Hän osallistuu yhdessä hammaslääkärin kanssa suun alueen sairauksien tutkimuksiin ja hoitoon sekä huolehtii vastaanoton ja hoitoympäristön toimintavalmiudesta sekä hygienian ja aseptiikan toteutumisesta. Hammashoitajan tulee hallita paljon erilaisia hoitokäytäntöjä, hammashoitoon liittyviä materiaaleja ja lääkeaineita sekä erilaisten instrumenttien käyttö. Hammashoitaja voi tehdä myös itsenäistä potilastyötä, jolloin hänen tyypillisimpiä toimenpiteitään ovat hoidon tarpeen arviot, suppeat suun terveystarkastukset, suun terveyden edistäminen sekä oikomishoidon osatehtävät. 


Hammashoitajan työtehtäviin kuuluu usein myös erinäiset toimistotehtävät, ajanvaraus, arkistointi ja kortistot, tilastoinnit, yhteydenpito yhteistyötahoihin ja joskus myös laskutus. 

Hammashoitaja ja lähihoitaja ovat terveydenhuollon nimikesuojattuja ammattinimikkeitä.
 
(Lähde: Sirviö, K. 2015. Terve Suu.) 

Ammattitaitovaatimuksia 


  • Hammashoitajan ja lähihoitajan työ vaatii jatkuvaa ammattitaidon ylläpitämistä
  • oman työn arviointia ja kehittämistä, vastuunottokykyä
  • tarkkuutta, kädentaitoja ja järjestelykykyä nopeasti muuttuvissa tilanteissa
  • tiimityötaitoja
  • kykyä potilaan kokonaisvaltaiseen huomiointiin hoitotilanteissa


Hammashoitajan koulutus


Lähihoitaja on sosiaali- ja terveysalan toisen asteen perustutkinto.  Suun terveydenhoidon koulutusohjelma antaa valmiuden toimia hammashoitajan ja lähihoitajan ammatissa. 

Hammashoitajan tutkinnon suorittaminen kestää peruskoulupohjalta noin 3 vuotta ja ylioppilaspohjaisen noin 2 vuotta. Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Hammashoitajan tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella tai aikuiskoulutuksessa.

Hammashoitaja ja lähihoitaja ovat terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain mukaisia nimikesuojattuja ammatteja. Nimikesuoja edellyttää Valviran rekisteröintiä ko. terveydenhuollon ammattihenkilöksi.

Koulutukseen hakeudutaan valtakunnallisen yhteisvalinnan kautta, jossa hakijat osallistuvat soveltuvuuskokeisiin. Koulutusta järjestetään muun muassa seuraavilla paikkakunnilla: Helsinki, Jyväskylä, Kotka, Kuopio, Oulu, Rovaniemi, Turku, Tampere ja Vaasa (myös ruotsinkielinen koulutus).

Jatkotutkinnot


Koulutus antaa jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja edelleen tiedekorkeakouluihin.  

Lisätietoa hammashoitajan ammatista:
Ammatinetti
Webdento