Suuhygienisti

Suuhygienisti työskentelee joko julkisella tai yksityisellä puolella perus- tai erikoissairaanhoidossa. Suuhygienisti voi työskennellä myös erilaisissa asiantuntijatehtävissä eri terveysalan organisaatioissa, kouluttajana, markkinoinnin parissa tai yksityisyrittäjänä. Suuhygienisti voi toimia myös työyksikkönsä esimiehenä. 
Suuhygienistin työn tärkeimpiä tehtäviä on edistää ja ylläpitää väestön suun terveyttä sekä hoitaa ja ehkäistä suusairauksia. Suuhygienistit toteuttavat itsenäisesti oman koulutuksensa antamien valmiuksien mukaan erilaisia suun hoitotoimenpiteitä, hammaslääkärin antamaa hoitosuunnitelmaa noudattaen. 

Suuhygienistien tavallisimpia työtehtäviä ovat terveysneuvonta ja ohjaus, suun terveystarkastukset, hoidon tarpeen arviot, suun infektiosairauksien ehkäisy, hoito ja seuranta ja hampaan kiinnityskudoksen hoidot. Suuhygienistin työtehtäviin kuuluu myös erilaiset hammaslääketieteen erikoisalojen osatehtävät, joita ovat oikomishoito, kirurgia ja purentafysiologia sekä esteettinen hammashoito. Suuhygienistit suunnittelevat ja toteuttavat myös erilaisia terveyden edistämisprojekteja, myös moniammatillisissa tiimeissä toimien.
   
Suuhygienistit voivat toimia tiiviissä yhteistyössä muun terveydenhuollon ammattihenkilöstön ja terveyden edistämistahojen kanssa. 

Suuhygienistin ammattitaitovaatimuksia
·         kykyä itsenäiseen työskentelyyn yhteistyössä muiden ammattiryhmien kanssa
·         jatkuvaa ammattitaidon ylläpitoa, oman työn arviointia ja kehittämistä
·         kykyä potilaan kokonaisvaltaiseen huomiointiin hoitotilanteissa
·         vastuunottokykyä
·         tarkkuutta ja kädentaitoja sekä luovuutta

Suuhygienistin ammatissa toimimisen edellytyksenä on Valviran myöntämä laillistus suuhygienistin ammatin harjoittamiseen. Itsenäisenä ammatinharjoittajana tai yrittäjänä toimivan suuhygienistin on sairausvakuutuskorvausjärjestelmän vuoksi haettava Valvirasta rekisteristeröintinumero. Lisätietoa Valviran verkkosivuilla.Suuhygienistin koulutusSuuhygienisti opiskelee suun terveydenhuollon koulutusohjelmassa ammattikorkeakoulussa. Suuhygienistiksi opiskelemaan voi hakea ylioppilastutkinnolla, toisen asteen tutkinnolla tai vastaavalla ulkomaisella tutkinnolla. Tutkintonimike on suuhygienisti. Koulutuksen laajuus on 210 opintopistettä ja se kestää noin 3,5 vuotta. Koulutus antaa jatko-opintokelpoisuuden tiedekorkeakouluihin.


Suuhygienisti on laillistettu ammattihenkilö, jolle lain nojalla myönnetään ammatinharjoittamisoikeus.


Koulutusta järjestäviä oppilaitoksia
Metropolia ammattikorkeakoulu
Turun ammattikorkeakoulu 
Savonia ammattikorkeakoulu 
Oulun ammattikorkeakoulu 


Lisätietoja

Ammattinetti Webdento