Tietoa Suun terveydenhoidon ammattiliitto STAL ry:stä


STAL ry on Suomen suurin suun terveydenhoidon ammattijärjestö. STAL ry on Tehyn yhteistyöjäsenjärjestö. 

STAL ry koostuu suuhygienisti- ja hammashoitajajäsenistä. STAL ry:tä johtaa liittokokouksen valitsema puheenjohtaja ja hallitus. Liittokokous pidetään kerran vuodessa ja siihen osallistuu paikallisyhdistysten sekä ammatillisten liittojen valitsemat edustajat sekä senhetkinen STAL ry:n hallitus ja puheenjohtaja. STAL ry:n suorilla jäsenillä (eivät kuulu mihinkään paikallisyhdistykseen) on myös osallistumisoikeus liittokokoukseen. 

STAL ry:n sisällä toimii kaksi ammatillista liittoa; Suuhygienistiliitto STAL ry ja Hammashoitajaliitto STAL ry sekä useita paikallisyhdistyksiä sekä erilaisia jaostoja

Denstal Oy on STAL ry:n 100% omistama täydennyskoulutusosakeyhtiö, joka tuottaa räätälöityä täydennyskoulutusta suun terveydenhuollon hoitohenkilöstölle. STAL ry tarjoaa pitkäaikaisille jäsenilleen mahdollisuuden maksuttomaan jäsenetukoulutukseen vuosittain. Jäsenetukoulutukseen osallistuu vuosittain n. 50 hammashoitajaa ja suuhygienistiä. häkkyrä