Tietoa Suun terveydenhoidon ammattiliitto STAL ry:stä


STAL ry on Suomen suurin suun terveydenhoidon ammattijärjestö. STAL ry on Tehyn yhteistyöjäsenjärjestö. 

STAL ry koostuu suuhygienisti- ja hammashoitajajäsenistä. STAL ry:tä johtaa liittokokouksen valitsema puheenjohtaja ja hallitus. Liittokokous pidetään kerran vuodessa ja siihen osallistuu paikallisyhdistysten sekä ammatillisten liittojen valitsemat edustajat sekä senhetkinen STAL ry:n hallitus ja puheenjohtaja. STAL ry:n suorilla jäsenillä (eivät kuulu mihinkään paikallisyhdistykseen) on myös osallistumisoikeus liittokokoukseen. 

STAL ry:n sisällä toimii kaksi ammatillista liittoa; Suuhygienistiliitto STAL ry ja Hammashoitajaliitto STAL ry sekä useita paikallisyhdistyksiä sekä erilaisia jaostoja

Denstal Oy on STAL ry:n 100% omistama täydennyskoulutusosakeyhtiö, joka tuottaa räätälöityä täydennyskoulutusta suun terveydenhuollon hoitohenkilöstölle. STAL ry tarjoaa pitkäaikaisille jäsenilleen mahdollisuuden maksuttomaan jäsenetukoulutukseen vuosittain. Jäsenetukoulutukseen osallistuu vuosittain n. 50 hammashoitajaa ja suuhygienistiä. liitto toimii häkkyrä

Denstal tarjoaa suun terveydenhoitohenkilöstölle laadukasta lisä- ja täydennyskoulutusta.

Tutustu koulutuksiin