Toiminta


STAL:n ensisijaisena tehtävänä on palvella suun terveydenhoidon ammattikoulutuksen saaneita tai alan koulutuksessa olevia suun hoitotyön ammattilaisia. STAL tarjoaa jäsenilleen monipuoliset ja tehokkaat ammatillisen edunvalvonnan palvelut joko suorassa vuorovaikutuksessa henkilöjäseniin tai paikallisyhdistysten kautta.

STAL toimii suun terveydenhuollossa asiantuntijana ja alaa koskevan tiedon tuottajana. STAL vahvistaa ja kehittää suuhygienistien ja hammashoitajien ammatteja sekä vaikuttaa heidän asemaansa työelämässä yhteistyökumppaneitten kanssa. Keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat Tehy ry, Suomen Hammaslääkäriliitto ry, Sosiaali- ja terveysministeriö, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Kansaneläkelaitos.