STAL ry:n jaostot

STAL ry:ssä on erilaisia jaostoja, joiden toimintaan voit STAL ry:n jäsenenä osallistua. STAL ry:n jaostoja ovat Terveyden edistämisen jaosto, Hallinnon ja akateemisten jaosto, Lehtijaosto, Koulutusjaosto ja Yrittäjäjaosto. 


Terveyden edistämisen jaosto


Terveyden edistämisen jaoston tehtävänä on
• suun terveyden edistämisen näkyväksi tekeminen jäsenille ja väestölle
• yhteistyön vahvistaminen suun terveyden edistämisessä eri ammattiryhmien ja toimijoiden välillä
• verkostoituminen eri tahojen kanssa
• ajankohtaisiin paikallisiin ja kansallisiin terveyden edistämisen haasteisiin osallistuminen
• jäsenten suun terveyden edistämisen tieto- ja taitotason kohottaminen
• valmistella suun terveyden edistämistyön aloitteita, toimenpide-ehdotuksia ja sisältöjä
• suunnitella terveyden edistämiseen liittyvää koulutusta yhdessä Denstal Oy:n kanssa

Terveyden edistämisen jaoston jäsenet: 
Jaoston jäseniksi on kutsuttu paikallisyhdistysten esitysten perusteella. Puheenjohtajana toimii shg, TtM Hanna-Mari Kommonen.
 • Sirpa Järvinen, suuhygienisti, Joensuu
 • Hanna-Mari Kommonen, suuhygienisti, TtM, Vantaa, ryhmän pj
 • Kukka-Maaria Leivonen, suuhygienisti ylempi amk, TtM, Jyväskylä
 • Marjaana Nissinen, suuhygienisti, Helsinki
 • Anna-Mari Kyläkallio, hammashoitaja, Helsinki
 • Kirsi Nukari, hammashoitaja, Ylivieska
 • Sini Tienhaara, hammashoitaja, Helsinki
Puheenjohtajan sähköposti: hanna-mari.kommonen(at)stal.fi

Hallinnon ja akateemisten jaosto

STAL:n hallinnon ja akateemisten jaostoon kuuluu eri sektoreilla toimivia suun terveydenhoitoalan esimiehiä ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita. Jaoston tehtävänä on tarjota esimiehille ja akateemisen tutkinnon suorittaneille jäsenille mahdollisuus verkostoitumiseen, tuoda esille akateemisen koulutuksen tuomia mahdollisuuksia ja välittää ajankohtaista tietoa.
 
Jaostoon ovat tervetulleita kaikki STAL:n jäsenet, jotka toimivat suun terveydenhuollon hoitohenkilöstön esimiehinä tai hallinnollisissa tehtävissä tai ovat suorittaneet ylemmän korkeakoulututkinnon. 
 
Hallinnon jaoston tehtävänä on
• toimia linkkinä STAL:n hallituksen ja suun terveydenhoidon esimiesten välillä
• pitää yllä keskustelua työelämän tarpeista ja koulutuksen työelämävastaavuudesta
• laatia kannanottoja ja lausuntoja
• verkostoitua eri puolilla toimivien suun terveydenhoidon esimiesten kesken
• suunnitella vuosittain järjestettävien esimiespäivien ohjelma
• kehittää jaoston toimintaa ja työskentelyä  


Hallinnon ja akateemisten jaoston jäsenet:

Jaoston puheenjohtajana toimii STAL:n puheenjohtaja Marjaana Nissinen
 • Helena Aro, vast.hh. yksityissektori, Lappeenranta
 • Tanja Lindfors, Attendo, Tampere
 • Riitta Saarela, johtava yh, Helsingin kaupunki
 • Maija Pulkkinen, oh, Karviainen
 • Teija Rautiola, Metropolia AMK
 • Pia Kanervala, oh, Turun kaupunki
 • Elina Torkkel, vast shg, yksityissektori, Helsinki
 • Kukka-Maaria Leivonen, shg, Yamk, TtM, Jyväskylä
 • Kirsi Autonen-Honkonen, shg TtM, Äänekoski
 • Anu Ramberg, osastonhoitaja, suun terv. sektori YTHS, Helsinki 
Puheenjohtajan yhteystiedot: marjaana.nissinen(at)stal.fi

Yrittäjäjaosto

 
STAL:n yrittäjäjaosto toimii foorumina yrittäjinä toimiville tai yrittämistä harkitseville suuhygienisteille ja hammashoitajille. Jaoston puheenjohtajana toimii suuhygienistiyrittäjä Jatta Pitkänen.  

 • Oletko ajatellut ryhtyä itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi?
 • Tarvitsetko tietoa oman vastaanoton perustamiseen liittyvistä asioista?
 • Haluatko kuulla kokemuksia tai vaihtaa ajatuksia jo pitempään yrittäjänä tai ammatinharjoittajana toimineen alan asiantuntijan kanssa?
Ota yhteyttä: Nummelan suuhygienistipalvelut, suuhygienistiyrittäjä Jatta Pitkänen jatta.pitkanen(at)outlook.com

Jatta Pitkänen on valmistunut vuonna 1991 suuhygienistiksi ja toiminut itsenäisenä  ammatinharjoittajana elokuusta 2006 alkaen omalla vastaanotolla Vihdin Nummelassa, www.suuhygienistipalvelut.fi.                 

Yrittäjärekisteri

Voit liittyä STAL:n yrittäjärekisteriin ja näin saada ajankohtaista tietoa yrittäjyydestä. Yrittäjärekisterin tiedot tulevat vain STAL:n käyttöön.

Liity STAL ry:n yrittäjärekisteriin 

Rekisteriin liittyessäsi sinun tulee olla STAL ry:n jäsen. 

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.