Välkommen att bli bekant med Munhälsovårdens Fackförbund rf!

Munhälsovårdens Fackförbund rf är en facklig organisation som förenar utbildade yrkesmänniskor.
Munhälsovårdens Fackförbund rf är en av Tehys samarbetsmedlemsorganisationer.
Om du är medlem både i Munhälsovårdens Fackförbund och i Tehy får du både ekonomisk och yrkesmässig intressebevakning.

Munhälsovårdens Fackförbund rf
 
Ordförande Marjaana Nissinen
gsm +358 (0)40 5522 193
marjaana.nissinen(at)stal.fi

Viceordförande Kaija Irri
gsm +358 (0)50 3753 628
kaija.irri(at)denstal.fi

Verksamhetsledare Mirkka Järvinen
tel. +358 (0)9 5422 7531
gsm +358 (0)40 5633 175
mirkka.jarvinen(at)stal.fi