Information

Munhälsovårdens Fackförbund rf

Förbundets medlemmar är tandhygienister ca 1800, tandskötare och närvårdare (tand- och munvård) tillsammans ca 4600 och studerande.

Förbundets medlemmar är också munhälsovårdspersonalen i överordnad ställning och några munhälsovårdslärare.  

Munhälsovårdens Fackförbund rf är en av Tehys samarbetsorganisationer.

Yrkesmässig och utbildningsmässig intressebevakning


Munhälsovårdens Fackförbund rf strävar för att öka de utbildade tandskötarnas och tandhygienisternas samarbete och vikt i arbetslivet.

Förbundet är en samarbetsorganisation och intressebevakare av Suomen Hammashoitajaliitto ry (tandskötare) och Suuhygienistiliitto STAL ry (tandhygienist).

Genom att bli medlem både i Munhälsovårdens Fackförbund och i Tehy får medlemmarna en helhet av yrkesmässig intressebevakning.

Övrig intressebevakning

Avlönings- och arbetsavtalsfrågorna sköts av Tehy rf.
Om du är en medlem i Tehy kan du kontakta https://www.tehy.fi/sv där du hittar adressuppgifter av lokala Tehy kontoren. Frågor som gäller arbetslöshetsersättning sköts av Hälsovårdens arbetslöshetskassa.

Om du har frågor, var vänlig och kontakta tyottomyyskassa@tehy.fi


Denstal tarjoaa suun terveydenhoitohenkilöstölle laadukasta lisä- ja täydennyskoulutusta.

Tutustu koulutuksiin