Suun Terveydeksi -lehtimainos

Tidningen Suun Terveydeksi

Tidningens syfte

Tidningen är en medlemstidning av Munhälsovårdens fackförbund rf. Förbundets medlemmar och studerandemedlemmar får tidningen som en medlemsförmån.


Tidningens målgrupp

Tidningens läsare är tandskötare, närvårdare (tand- och munvård), tandhygienister, munhälsovårdspersonalen i överordnad ställning samt munhälsovårdslärare och studerande cirka 6300 tillsammans.
 
Media rate (på engelska)

Denstal tarjoaa suun terveydenhoitohenkilöstölle laadukasta lisä- ja täydennyskoulutusta.

Tutustu koulutuksiin