På svenska

 

Välkommen att bli bekant med Munhälsovårdens Fackförbund rf!

  • Munhälsovårdens Fackförbund rf är en facklig organisation som förenar utbildade yrkesmänniskor.
  • Munhälsovårdens Fackförbund rf är en av Tehys samarbetsmedlemsorganisationer.
  • Om du är medlem både i Munhälsovårdens Fackförbund och i Tehy får du både ekonomisk och yrkesmässig intressebevakning.

Munhälsovårdens Fackförbund rf
 

Ordförande Marjaana Nissinen
gsm +358 (0)40 5522 193
marjaana.nissinen(at)stal.fi


Viceordförande Kaija Irri
gsm +358 (0)50 3753 628
kaija.irri(at)stal.fi


Verksamhetsledare Mirkka Järvinen
tel. +358 (0)9 5422 7531
gsm +358 (0)40 5633 175
mirkka.jarvinen(at)stal.fi