Organisaatio

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto muodostuu kahdesta ammattillisesta liitosta.


Suuhygienistiliitto STAL ry, johon kuuluu valtaosa Suomessa toimivista suuhygienisteistä ja alan opiskelijoista

Hammashoitajaliitto STAL ry on Suomen ainoa hammashoitajia ja suun terveydenhoitoalalla toimivia lähihoitajia sekä opiskelijoita edustava ammatillinen liitto

Paikallisyhdistykset toimivat eri puolilla Suomea, ja niissä jäsenet pääsevät vaikuttamaan ammattinsa asioihin lähellä omaa asuinpaikkaa

Jaostoissa jäsenet pääsevät toimimaan edustamansa asian hyväksi
 

  

 


KETKÄ PÄÄTTÄVÄT STAL:SSA?


Ylintä päätösvaltaa käyttää vuosittain pidettävä liittokokous, johon edustajat valitaan paikallisyhdistyksissä. Liittokokous valitsee puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä hallituksen jäsenet kahden vuoden toimikaudeksi ja päättää toiminnan linjauksista sekä vuosittaisen jäsenmaksun suuruudesta.