STAL toimii

STAL:n tehtävänä on hammashoitajien ja suuhygienistin ammatillinen edunvalvonta ja ammatien kehittäminen. Toiminnan tavoitteena on kohottaa suun terveydenhoidon ammattien arvostusta ja suun terveydenhuollon kehittäminen. Täydennyskoulutuksen järjestäminen ja jäsenten ammattitaidon kehittäminen ovat tärkeä osa toimintaa.
 


STAL:n erityisalojen jaostot omalta osaltaan lisäävät suun hoidon ammattien näkyvyyttä valtakunnallisessa toiminnassa ja vastaavat erityisalansa kehittämistyöstä. STAL:n jaostoja ovat hallinnon jaosto, terveyden edistämisen jaosto, lehtijaosto, koulutusjaosto ja yrittäjäjaosto. Jaostoissa toimii aktiivisia suuhygienisti- ja hammashoitajajäseniä.STAL edustaa hammashoitajia ja suuhygienistejä myös monissa viranomaistoimintaan liittyvissä työryhmissä, kuten sosiaali- ja terveysministeriössä, sekä antaa lausuntoja ja kannanottoja mm. vireillä oleviin lakiesityksiin. STAL myös vastaa itsenäisesti suun terveysalan verkostojen yhteistyösuhteista. STAL on aktiivinen vaikuttaja suun terveydenhoidon ammattien ja koulutuksen kehittämisessä. STAL tekee myös kansainvälistä ja pohjoismaista yhteistyötä.STAL tukee jäsentensä omaehtoista alalla kehittymistä. STAL:n jäsenet voivat hakea apurahoja erilaisiin hankkeisiin. STAL myöntää  stipendejä valmistuville opiskelijoille opettajien ehdotusten perusteella. Stipendin saamisen ehtona on STAL:n opiskelijajäsenyys.


STAL toimii ammatillisten asioiden asiantuntijana.


Jäsenten tietopalvelun kautta saat ammattiin ja koulutukseen liittyvää tietoa ja apua ongelmatilanteissa.


Suun Terveydeksi -lehden välityksellä saat lisää tietoa STAL:n toiminnasta.

 

 

Takaisin etusivulle