Suuhygienistit

Suuhygienisti työskentelee itsenäisesti suun terveydenhuollon työryhmässä. Työssä korostuu yhteistyö potilaan ja muiden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. 
 

Suuhygienistin työn tavoitteena on edistää väestön suun terveyden hyvinvointia. Suuhygienisti osallistuu hammaslääketieteellisen hoidon tarpeessa olevien potilaiden kokonaishoitoon.


Suuhygienisti vastaa terveysneuvonnasta ja osallistuu terveyttä edistävään hoitotyöhön. Tehtäviin kuuluvat mm. eri ikäryhmien suun terveystarkastukset, hoidon tarpeen arviointi ja hoidon toteutus yhteistyössä muun suun terveydenhuollon henkilöstön kanssa.

 

Työ edellyttää suun hoitotyön hallintaa ja osaamista hammaslääketieteen eri osa-alueilla (kariologia, parodontologia, kirurgia, protetiikka ym.) sekä kykyä itsenäiseen kliiniseen työskentelyyn. Suuhygienisti toteuttaa koulutuksensa antamien valmiuksien mukaisia suun hoitotoimenpiteitä yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaan. Suuhygienisti voi toimia työyksikkönsä esimiehenä.

Takaisin etusivulle