Tietoa suun terveydestä

Suun terveys on osa yleisterveyttä, minkä vuoksi suun ja hampaiden terveydestä tulisi huolehtia yhtä lailla kuin muustakin terveydestä. Suun alueen infektioilla on todettu olevan vaikutusta yleisterveyteen, ja päin vastoin.
 

Hyvä suun terveys alkaa jo varhaislapsuudesta. Lapsena opitut tavat säilyvät aikuisuuteen. Sivustolle on koottu ohjeita lasten suun terveyden edistämiseksi.


Suun terveydenhoidon ammattilaisten työtä ohjaavat tietyt lait ja asetukset. Nämä ohjeistukset löytyvät Tietoa suun terveyden edistäjille -osion alta. Suositukset, oppaat ja terveystutkimukset antavat tietoa sekä alan ammattilaisille että alan opiskelijoille kuin muillekin asiasta kiinnostuneille.

Takaisin etusivulle