Tietoa suun terveyden edistäjille

Sivustolle on koottu tietoa suun terveyden edistäjille, mm. voimassa olevista suosituksista ja oppaista, tehdyistä terveystutkimuksista, toimintaa säätelevistä laista ja asetuksista.