Stal.fi logo Kesän uutiskirje
kesän uutiskirje

Kesän uutiskirje

Paikkaushoidon Käypä hoito – suositus

Paikkaushoidon Käypä hoito – suositus julkaistiin 28.5.18. Suosituksessa muistutetaan, että karies ei pysähdy paikkaamalla. Paikkaamalla estetään vain hampaassa olevan kariesvaurion suureneminen ja mahdollistetaan hampaiston kunnollinen puhdistaminen. Karieksen hoidossa ensisijainen tavoite on hampaiden reikiintymisen estäminen puuttumalla riskitekijöihin ja karieksen aiheuttamien vaurioiden etenemisen pysäyttäminen (kts. karieksen hallinta)

Karieksen hallinta http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50078

Paikkaushoito http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50117

Suunhoito-opas alakouluille nyt verkossa

Suunhoito-opas alakouluille on alakoulun opettajille suunnattu suunterveyden opetusmateriaalipaketti. Oppaassa on opettajan osio sekä aineistot 1., 3. ja 5. luokille. Syksyllä 2012 ilmestynyt opas jaettiin kaikkiin alakouluihin. Julkaisu sopii myös suun terveydenhuollon käyttöön. Opas antaa eväitä suun terveydenhuollon ja koulujen yhteistyöhön. Oppaan painos on loppunut, ja opas on nyt ladattavissa pdf:nä Hammaslääkäriliiton verkkosivuilta.

Kirjan opetuskokonaisuudet alkavat opetustuokiolla. Opettaja käy keskustellen läpi oppilaiden kokemuksia ja uskomuksia suunterveydestä sekä opettaa asian. Opetustuokioihin kuuluu ryhmätöitä, joissa oppilaat saavat osallistua ja testata oppimiaan taitoja. Pelit ja tehtävät ohjaavat koululaisia huolehtimaan suunterveydestä, hoidosta ja puhtaana pitämisestä. Joka teemaa syvennetään seuraavalla vuosiluokalla. Hampaiden harjaus kerrataan joka luokalla. Oppaan ovat laatineet biologian ja maantiedon opettaja Teija Jormanainen ja suuhygienisti Sirpa Järvinen. Opas löytyy osoitteesta https://www.stal.fi/tietoa_suun_terveydesta/koululaisten_suunterveys

EU-tietosuoja-asetus

EU:n yleinen tietosuoja-asetus astui voimaan 25.5.18. Olemme jo viime syksynä päivittäneet käytäntömme lain mukaisiksi, esimerkiksi uutiskirjeet lähetetään vain niiden vastaanoton hyväksyville jäsenille. Uutiskirjeiden tilauksen voi myös lopettaa milloin tahansa. STAL ry:n tietosuojakäytännöt ovat luettavissa kotisivuillamme https://www.stal.fi/jasenelle/tietosuojapolitiikka

STAL ry ammatillinen seminaari 21.9.2018

STAL ry järjestää maksuttoman ammatillisen seminaaripäivän 21.9.2018 Plandentin tiloissa, Helsingissä. Ohjelma Suun Terveydeksi 2/18 lehdessä. Seminaari on tarkoitettu STAL ry:n jäsenmaksunsa maksaneille jäsenille. Ilmoittautuneiden jäsenyys tarkistetaan. Ilmoittautuminen viimeistään 4.9.2018 www.denstal.fi/koulutuskalenteri kautta.

Jäsenetukoulutus Suuhygienisti- ja Hammashoitajapäivään aukeaa tänään!

Suuhygienistipäivä järjestetään 10.9. ja Hammashoitajapäivä 14.9. Molemmat päivät järjestetään tällä kertaa Helsingissä. STAL ry tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden osallistua jäsenetukoulutuksena näihin tapahtumiin. Jäsenetukoulutukseen osallistumisen ehtona on, että osallistuja on STAL:n jäsen ja on maksanut jäsenmaksunsa säännöllisesti viimeisen kolmen vuoden ajalta eikä ole osallistunut jäsenetukoulutukseen kolmen vuoden sisällä. Jos ilmoittautuneita ei tule tarpeeksi, voidaan myös huomioida ne jäsenet jotka ovat olleet jäsenetukoulutuksissa KOLMEN VUODEN SISÄLLÄ. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä ehtojen täytyttyä.

Ilmoittautuessasi tarvitset STAL:n jäsennumerosi, jonka löydät jäsenkortistasi ja Suun Terveydeksi –lehden takakannesta. STAL:n jäsennumerosi on sama kuin Tehyn jäsennumerosi, jos kuulut molempiin liittoihin.

Jäsenetukoulutuksen ilmoittautuminen aukeaa 4.6. klo 18 osoitteessa: www.denstal.fi/koulutuskalenteri

Suun Terveys – Oral Health 22.-24.11.2018

STAL ry tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden osallistua Suun Terveys – Oral Health tapahtumaan jäsenetukoulutuksena. Ilmoittautuminen aukeaa 3.9.2018 klo 18.00. Sekä suuhygienisteille että hammashoitajille on 15 paikkaa molemmille.

Katsothan muutkin tulevat koulutukset www.denstal.fi

Kenestä vuoden hammashoitaja ja vuoden suuhygienisti?

Onko työkaverisi vuoden hammashoitaja tai vuoden suuhygienisti?

Lähetä ehdotuksesi perusteluineen STAL ry:n toimistolle 15.9.2018 mennessä joko sähköpostitse toimisto@stal.fi tai kirjeitse STAL ry, PL 90, 00060 TEHY.

Vuoden valinnoista päättää STAL ry:n hallitus, ja valinnat julkistetaan vuoden 2017 Suun Terveys – tapahtumassa. Lisätiedot ja tiedustelut: toiminnanjohtaja Mirkka Järvinen toimisto@stal.fi tai 040 5633 175

Haluatko johtamisen erityispätevyyden?

Johtamisen erityispätevyyden tarkoituksena on tukea ja vahvistaa johtamista sekä auttaa työnantajia tunnistamaan nyt ja tulevaisuudessa tarvittavaa johtamisosaamista. Erityispätevyyden tunnustuksen saanut henkilö voi hyödyntää sitä oman urakehityksensä suunnitteluun, työtehtävien vaativuuden näkyväksi tekemiseen ja positiivisen palkkakehityksen perusteeksi.

Johtamisen erityispätevyyden haku on kaksivaiheinen. Ensimmäisen vaiheen hakulomakkeelle ja hakuohjeisiin pääset linkistä: www.tehy.fi/jerp Huomioithan, että hakeminen on maksullista, mikäli hakemuksesi täyttää riittävät kriteerit ja haluat edetä toiseen arviointivaiheeseen. Hakemuksia ei palauteta.

Ensimmäisen vaiheen haku aukesi 17.5.2018 ja päättyy 30.9.2018 Lisätietoja hakemisesta jerp@tehy.fi

STAL ry:n toimisto lomailee 6.7.-12.8.2018.
Ihanaa kesää kaikille Tove Janssonin runon myötä!

Pään painan ruohikolle
ja oion jalkojain.
En jaksa pohdiskella,
mä tahdon olla vain.

Sen viisaammat voi tehdä,
mä päivän kultaan jään.
Mä tunnen kaikki tuoksut
ja luonnon loiston nään.

Voi leikitellä mielikseen,
voi ottaa jättää paikoilleen
tai olla niin kuin luonnostaan
ja maata vaan.

Mä peikko siihen uskoon jään,
on maailmaa tää minkä nyt mä nään.