Viestintä

 

Tärkeä osa viestintäämme on Suun Terveydeksi –lehti, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Tavoitteenamme on toimittaa jäsenille suunnattua ajan tasalla olevaa jäsenjulkaisua.
 

Haluamme lehdessä nostaa esille suun terveydenhuollon näkökulmasta tärkeitä ja ajankohtaisia asioita sekä välittää lehden avulla tietoa työelämän ja koulutuksen muutoksista. Haluamme välittää Suun Terveydeksi –lehdessä myös tietoa STAL:n aktiivisesta toiminnasta niin valtakunnallisella kuin paikallisella tasolla. Tavoitteenamme on lisätä liiton näkyvyyttä ja antaa näin ollen liiton toiminnasta tietoa jäsenille.
 

STAL vaikuttaa ja viestii myös yhteiskunnallisella tasolla. Edustamme hammashoitajia ja suuhygienistejä monissa viranomaistoimintaan liittyvissä työryhmissä, kuten Sosiaali- ja terveysministeriössä sekä annamme lausuntoja ja kannanottoja mm. vireillä oleviin lakiesityksiin.  Lausunnot ja kannanotot ovat nähtävissä myös jäsensivuillamme myöhemmin.
 

Annamme myös asiantuntijalausuntoja eri medioille. Näin voimme edistää suun terveydenhoitoalan ammattien näkyvyyttä sekä välittää tietoa suun terveyden kannalta ajankohtaisista asioista. Esimerkiksi suun terveyden edistämisen jaoston jäsenet ovat julkaisseet useissa eri valtakunnallisissa lehdissä suun terveyteen liittyviä artikkeleita.
 

Facebook-sivuiltamme löydät ajankohtaista tietoa mm. suun terveyden edistämisestä, yleisistä terveydenhoitoon liittyvistä asioista, ajankohtaisista valtakunnallisista hankkeista ja teemaviikoista. Facebookissa sinun on mahdollista liittyä Suun Terveydenhoidon Ammattiliiton, Suuhygienistiliitto STAL ry:n ja Suomen Hammashoitajaliitto ry:n ryhmiin.
 

Seuraa verkkosivustoamme, jossa julkaisemme ajankohtaisia tiedotteita. 

Takaisin etusivulle