Nimi:Tuomala, Taru
Titteli:Suuhygienistiliitto STAL ry:n puheenjohtaja
Sähköpostiosoite:taru.tuomala@pp.phnet.fi

Henkilöluetteloon


Denstal tarjoaa suun terveydenhoitohenkilöstölle laadukasta lisä- ja täydennyskoulutusta.

Tutustu koulutuksiin